Powrót do artykułów

06 marca 2023

Startujemy z przebudową golczewskiego domu kultury


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w lutym br. w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówień publicznych wyłoniona została firma, która będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie”. Umowa, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Golczewie, a miejscową firmą Usługi Remontowo – Budowlane Mateusza Wilniewczyca, została podpisana pod koniec lutego.

 

Inwestycję będziemy realizować dzięki wsparciu finansowemu z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” organizowanego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski. Całkowita wartość zadania to ponad 300 tysięcy złotych, kwota dofinansowania to 100 tyś. zł.

Realizowane przez miejscowy ośrodek kultury zadanie poprawi funkcjonalność pomieszczeń infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związany z działalnością rybacką na obszarze LSR. Przebudowa pozwoli na dostosowanie golczewskiej instytucji do systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jednocześnie poprawi walory użytkowe obiektu.

To zdecydowanie jedno z najważniejszych zadań realizowanych w bieżącym roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie. Mamy nadzieję, że wyremontowane pomieszczenia, już wkrótce będą w pełni służyć nam wszystkim w realizacji wspólnych kulturalnych działań.

 

źródło: GOKiS Golczewo

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo