Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019

Obsluga techniczna
ALFA TV

Informacje

30.11.2017 r.

Informujemy, że  w dniach od 30 listopada do 6 grudnia 2017 r. odbędą się konsultacje w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnoście Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 30 listopada 2017 r. do 6 grudnia 2017 r. do godz. 16:00 w formie:
1)     otwartych spotkań, które odbędą się:
a)    w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17.00,
b)    w świetlicy w Niemicy w dniu 4 grudnia 2017 o godz. 17:00,
c)    w świetlicy w Upadłych w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 17:00;
2)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularze będą dostępne od 30 listopada 2017 r. na stronie internetowej golczewo.pl oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie. Nie będą rozpatrywane formularze, które wpłyną po godz. 16:00 w dniu 6 grudnia 2017 r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji, za wyjątkiem formularzy zgłoszonych do protokołu trakcie otwartych spotkań z interesariuszami. Wypełnione formularze można dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres urzad@golczewo.pl,
b)    drogą korespondencyjną na adres: Gmina Golczewo, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
c)    bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach i zachęcamy do składania propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej.

Link do zarządzenia: http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGolczewie/document/454518/Zarz%C4%85dzenie-97_2017

Formularz konsultacyjny

Materiał konsultacyjny

 

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju Gminy Golczewo.

Program Rewitalizacji ma za zadanie być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: sfera społeczna, gospodarka, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne oraz sfera techniczna. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie wypełniając zadaniowo cele kierunkowe strategii Rozwoju Gminy Golczewo.

Program rewitalizacji na terenie obszaru problemowego w synergii z działaniami strategicznymi gminy ma doprowadzić do poprawy estetyki gminy, jakości infrastruktury i dostępności do usług, edukacyjnych i sportowych, zmniejszenie patologii społecznych i wykluczenia długoletnich mieszkańców.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia