Usuwamy azbest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2017

Obsluga techniczna
ALFA TV

Informacje

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny, którego szeroko rozumiana odnowa jest niezbędna dla harmonijnego rozwoju Gminy Golczewo.

Program Rewitalizacji ma za zadanie być praktycznym narzędziem przeciwdziałania w pięciu płaszczyznach problemowych: sfera społeczna, gospodarka, środowisko, zagospodarowanie przestrzenne oraz sfera techniczna. Ma wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania całościowe integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie wypełniając zadaniowo cele kierunkowe strategii Rozwoju Gminy Golczewo.

Program rewitalizacji na terenie obszaru problemowego w synergii z działaniami strategicznymi gminy ma doprowadzić do poprawy estetyki gminy, jakości infrastruktury i dostępności do usług, edukacyjnych i sportowych, zmniejszenie patologii społecznych i wykluczenia długoletnich mieszkańców.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia