Nabór wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu przez osoby fizyczne Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2020

Obsluga techniczna
ALFA TV

Aktualności

15.12.2017 r.

W dniach od 30 listopada do 6 grudnia br. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”. Celem konsultacji było zebranie od wszystkich zainteresowanych uwag i opinii odnośnie projektu programu.

Konsultacje przeprowadzone zostały w postaci otwartych spotkań w Golczewie, Niemicy i Upadłych. Swoje propozycje interesariusze mogli przekazywać także w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W Niemicy i Upadłych mieszkańcy zwracali uwagę na poszczególne problemy miejscowości, głównie potrzebę budowy sieci kanalizacyjnej, a także możliwość modernizacji miejsc spotkań m.in. poprzez budowę wiat oraz doposażenie placów zabaw. Dodatkowo dzieci zostały obdarowane mikołajkowymi słodkościami przez Burmistrza Golczewa Andrzeja Danieluka oraz Zastępcę Lecha Ferdynusa.

 

 

03.11.2017 r.

Rewitalizacja w gminie Golczewo - spotkania z mieszkańcami

    W dniach od 24 do 27 października br. odbyły się spotkania z mieszkańcami Golczewa, Niemicy, Sosnowic, Uniborza, Gadomia oraz Upadłych dotyczące projektu Rewitalizacja w  gminie Golczewo.
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części gminy i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Aby wzmocnić więzi mieszkańców z gminą, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Gminie Golczewo, a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, podjęta została strategiczna decyzja o opracowaniu Programu rewitalizacji dla Gminy Golczewo obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacyjny.
    Spotkania miały charakter warsztatów konsultacyjno-informacyjnych, mających na celu przybliżenie zebranym tematu rewitalizacji. Druga część spotkań została poświęcona omówieniu i ocenie propozycji wizji, celów i projektów, był także czas dla mieszkańców na wyrażenie swoich opinii, propozycji i uwag.

 

 

W czwartek 21 września br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Golczewo”.
   Już wkrótce odbędą się kolejne spotkania w wybranych miejscowościach Gminy Golczewo. Terminy konsultacji zostaną podane na stronie www.golczewo.pl i na tablicach ogłoszeń.

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia