Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   W 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w celnie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do: wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

- od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.;

- od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 

  Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

 

  W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku. Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), przez pocztę elektroniczną lub platformę ePUAP. 

 

  Agencja przygotowała dwa wzory w/w Wniosku:

1. Wniosek - składany przez producenta

2. Wniosek - składany przez pełnomocnika producenta

 

   Pieniądze wypłacane będą w terminach:

- 1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

- 1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie

2. Wzór wniosku

3. Informacja RODO

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 

02 lutego 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl