Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w ankiecie „Transport i mobilność w regionie 2021”. Celem ankiety jest uzyskanie opinii mieszkańców województwa zachodniopomorskiego odnośnie ich potrzeb i zachowań transportowych, co pozwoli na skuteczniejsze określenie celów polityki transportowej województwa w następnych latach.
 
  Zebrane dane posłużą m.in. do wsparcia opracowywanego dokumentu pn. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030”, zawierającego zarówno zestawienie celów polityki transportowej województwa, odpowiadających nowym wyzwaniom i możliwościom rozwojowym naszego regiony, jak i zawierającego listę działań, również inwestycyjnych, pozwalających na ich realizację.
Ankieta jest anonimowa, a jego ostateczne wyniki zostaną udostępnione publicznie.
 
Dziękujemy za każdy oddany głos!
 
Link do ankiety i szczegółowych informacji:  http://rbgp.pl/rpt-ankieta/

Transport i mobilność w regionie 2021

01 czerwca 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl