Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbywają się zapisy na rachmistrza do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

 

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

  • są osobami pełnoletnimi;
  • mieszkają na terenie danej gminy;
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Jeśli jesteś osobą spełniającą ww. warunki zgłoś się do nas. Wszelkie informacje dodatkowe znajdziecie Państwo na stronie: https://rolny.spis.gov.pl/, oraz u pracownika Urzędu Miejskiego w Golczewie p. Moniki Urbaniak 91 32 25 139.

Trwa nabór na rachmistrza spisowego

17 czerwca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl