Powrót do artykułów

17 czerwca 2024

Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Kłęby

Burmistrz Golczewa ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr działki 257/11 w obrębie Kłęby.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Golczewie.


Cena wywoławcza to 112 000,00 zł netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 12 000 zł do dnia 24 czerwca br. na rachunek Gminy Golczewo, przy czym jako datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Gminy. 


Szczegółowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela pracownik tut. Urzędu pod numerem telefonu: 91 3225 139.

 

 

https://bip.golczewo.pl/nieruchomosc/trzeci-przetarg-na-sprzedaz-dz-257-11-obreb-kleby

 

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo