Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Podczas spotkania Burmistrz Maciej Zieliński podsumował działania związane z inwestycją pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego". Przebudowa dwóch ciągów komunikacyjnych kosztowała 2,3 mln złotych. 80% tej sumy stanowi dofinansowanie zewnętrzne z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

    Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki wraz z Burmistrzem dokonali otwarcia zmodernizowanych ulic. W ramach inwestycji została wymieniona nawierzchnia dróg oraz ciągów pieszych, powstały nowe miejsca parkingowe i chodniki oraz kanalizacja deszczowa, a także zmodernizowano oświetlenie uliczne wzdłuż ulic i skrzyżowań. Uporządkowano również plac parkingowy na wysokości kościoła.

    Galeria zdjęć dostępna pod linkiem: https://golczewo.pl/ul-jana-pawla-ii-i-jednosci-narodowej 

Uroczyste podsumowanie inwestycji w Golczewie

03 września 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl