Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Gmina Golczewo zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o chęci przystąpienia do Programu "Ciepłe Mieszkanie", dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

  1. wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
  2. modernizację centralnego ogrzewania;
  3. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  4. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  5. dokumentację projektową;

Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;

- podwyższonym – do60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;

- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł;

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej do dnia 7 października 2022 roku osobiście do Urzędu Gminy Golczewo, do sekretariatu lub drogą elektroniczną na adres: e.frymus@golczewo.pl

 

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 

ANKIETA

 

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych !!!

15 września 2022
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl