Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Gmina Golczewo zbiera informacje od mieszkańców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o chęci przystąpienia do Programu "Ciepłe Mieszkanie", dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na:

  1. wymianę nieefektywnego źródła ciepła na nowe;
  2. modernizację centralnego ogrzewania;
  3. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  4. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  5. dokumentację projektową;

Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

- podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;

- podwyższonym – do60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;

- najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł;

 

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety i dostarczenie jej do dnia 7 października 2022 roku osobiście do Urzędu Gminy Golczewo, do sekretariatu lub drogą elektroniczną na adres: e.frymus@golczewo.pl

 

Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie. Ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

 

ANKIETA

 

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych !!!
Przypominamy o  ankiecie

06 października 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl