Powrót do artykułów

12 lutego 2024

VIII edycja Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024".

Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w dniu dzisiejszym ruszył nabór na VIII edycję Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2024".

 

Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Pula środków w konkursie 3 000 000,00 zł !

 

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem laureatów „Grantów Sołeckich 2023”. Wnioski można składać od 12 lutego do 12 marca 2024 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 30 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 15 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 200 laureatów, przy czym z danej gminy wśród laureatów mogą znaleźć się maksymalnie trzy sołectwa.

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem oraz na platformie Witkac.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa, które to wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy złożyć w:

 

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
do dnia 25 marca 2024 roku

Z dopiskiem „Granty Sołeckie 2024”

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo