Powrót do artykułów

22 listopada 2022

Wnioski o zakup preferencyjny węgla

Informujemy, że od 21.11.2022 r. mieszkańcy Gminy Golczewo mogą składać wnioski na zakup węgla, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. Wnioski
o zakup preferencyjny węgla można składać:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, oraz
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,

2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony
w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza - maksymalnie do 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza - maksymalnie do 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Cena węgla dla naszych mieszkańców nie może przekroczyć 2000,00 zł.

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o prawie do zakupu wnioskowanego sortymentu węgla.

Na dzień 18.11.2022 paliwo stałe przeznaczone do zakupu preferencyjnego nie jest dostępne. Gmina Golczewo oczekuje na podpisanie umowy w tym zakresie z podmiotem wprowadzającym do obrotu.

 Informacja o terminach i warunkach odbioru węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego będzie na bieżąco udostępniana na stronie internetowej Gminy Golczewo.

 Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosić będzie mieszkaniec.

 

UWAGA: Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców gminy  zapotrzebowania nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i pozytywna weryfikacja uprawnienia do nabycia węgla.

 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego:

1. Wzór wniosku o tani węgiel do 31.12.2022

2. Wzór wniosku o tani węgiel od 01.01.2023

 

ZASADY  ZAKUPU  WĘGLA  PO  PREFERENCYJNEJ  CENIE:

Mieszkaniec może złożyć jeden wniosek na jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (a więc w sumie dwa wnioski)

Wniosek na dany okres należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Golczewie lub drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym). 

Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy(nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację).  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.golczewo.pl.

Urząd Miejski w Golczewie dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu lub e-mail) i ustali zasady zakupu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

Płatności za zakup paliwa stałego będą dokonywane tylko i wyłącznie przelewem na wskazany w informacji rachunek bankowy Gminy Golczewo.

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu.

UWAGA !!! Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwości złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu. Wniosek może zostać złożony tylko raz.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakupu preferencyjnego paliw stałych dla gospodarstw domowych poniżej wskazujemy link do strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie znajdują się odpowiedzi na pytania skierowane do ww. ministerstwa dotyczące danego tematu:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo