Powrót do artykułów

17 stycznia 2023

Wnioski o zakup preferencyjny węgla - aktualizacja informacji

Szanowni Mieszkańcy Gminy Golczewo, przypominamy, że od 21.11.2022 r. można składać wnioski na zakup węgla:

 

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, oraz
  • drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym)

 

Węgiel w preferencyjnej cenie na wskazanym składzie będą mogły zakupić osoby, które:

1. są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,

2. złożą wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3. nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w roku 2022 oraz 1,5 tony w 2023 roku.

Zakup węgla będzie się odbywał w II transzach:

I transza – maksymalnie do 1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 roku,

II transza – maksymalnie do 1,5 tony - od dnia 1 stycznia 2023 roku.(powiększona o niewykorzystany limit z 1 transzy)

Cena węgla dla naszych mieszkańców wynosi 1 900,00 zł za tonę.

Po weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o szczegółach dotyczących zakupu węgla telefonicznie lub poprzez e-mail.

 

Dystrybucję węgla prowadzić będzie firma FHU "PAWTER" Paweł Woźniak w Golczewie przy Niepodległości 31a.

Do ceny węgla nie wlicza się kosztów transportu węgla, z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

FHU "PAWTER" Paweł Woźniak będzie również świadczył usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca na terenie Gminy Golczewo za dodatkową opłatą nie wyższą jednak niż 50,00 zł za kurs. Możliwy jest też odbiór węgla transportem własnym.

Dostępność oraz termin odbioru węgla uzależnione będą od zapewnienia dostaw przez podmiot wprowadzający wg ustawy.

 

UWAGA: Wcześniejsze zgłoszenie przez mieszkańców gminy zapotrzebowania nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku i pozytywna weryfikacja uprawnienia do nabycia węgla.

 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego:

1. Wzór wniosku o tani węgiel do 31.12.2022

2. Wzór wniosku o tani węgiel od 01.01.2023

 

ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE:

Mieszkaniec może złożyć jeden wniosek na jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (a więc w sumie dwa wnioski).

 

Wniosek na dany okres należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Golczewie lub drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu ePUAP /0358fxutj3/SkrytkaESP

 

Wniosek powinien być wypełniony przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy(nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi weryfikację). Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu: www.golczewo.pl.

 

Urząd Miejski w Golczewie dokona weryfikacji wniosku i po pozytywnej weryfikacji skontaktuje się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Mieszkańcem (na podany we wniosku numer telefonu lub e-mail) i ustali zasady zakupu.

 

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.

 

Płatności za zakup paliwa stałego będą dokonywane tylko i wyłącznie na wskazany na fakturze rachunek bankowy Gminy Golczewo.

 

Po dokonaniu płatności zostanie wystawiona faktura i dokument uprawniający do odbioru węgla ze składu.

 

UWAGA!!! W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego jest możliwość przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). W myśl zmienionego rozporządzenia, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1500 kg, powiększonych o 500 kg).

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakupu preferencyjnego paliw stałych dla gospodarstw domowych poniżej wskazujemy link do strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, gdzie znajdują się odpowiedzi na pytania skierowane do ww. ministerstwa dotyczące danego tematu:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo