Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

   W dniach 10-11 grudnia 2021 r. w Mielnie odbyło się Zachodniopomorskie Forum NGO 2021. 

 

   Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie  reprezentowała delegacja - Helena i Marian Włodarczykowie i Janina Kołodzińska.

 

   W programie Forum NGO było m.in. -  rozstrzygnięcie Konkursu Zachodniopomorski Lider NGO, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

  Dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, było miłe zaskoczenie i docenienie „Statuetką - Wyróżnienie” w kategorii: działania w okresie epidemii, za działalność w roku 2020 i wkład w rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.  W imieniu Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza nagrody i wyróżnienia wręczyła Magdalena Pieczyńska – Kierowniczka Biura ds. organizacji pozarządowych w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

 

 Dwudniowy pobyt to -  prelekcje, warsztaty i wiedza na temat: „Jak skutecznie napisać projekt by uzyskał dofinansowanie” – Łukasz Cieśliński. Natomiast,  warsztat pt. „Samoświadomość siebie i wpływ tego jacy jesteśmy na relacje z innymi” przeprowadzili - Karolina Flacht i Bartosz Ślaski z Fundacji Motywacja i Działanie.  Nie zabrakło akcentów świątecznych, podczas ozdabiania pierników i malowaniu bombek pod kierunkiem - Moniki Widockiej i Olgi Antkowiak.

Cenne informacje podczas debaty „ Jak budować zespół organizacji by móc zawsze liczyć na swoich wolontariuszy”.  O aktualnych konkursach Grantowych dla Organizacji Pozarządowych przekazał  – Łukasz Cieśliński.

 

 Na zakończenie podsumowanie i warsztat plenarny –„Działalność w organizacjach pozarządowych – oczekiwania kontra rzeczywistość przeprowadziła Monika Widocka.

 

 Podziękowania kierujemy do Pani Moniki Widockiej, Olgi Antkowiak i Łukasza Cieślińskiego oraz członków pracowni pozarządowej w Koszalinie  za super zorganizowany czas, integrację, miłą atmosferę i poznanie wspaniałych  przedstawicieli z organizacji pozarządowych  z Województwa Zachodniopomorskiego i uświadomienie nam społecznikom że warto pracować dla ludzi i z ludźmi – dziękujemy !

Do zobaczenia na kolejnym Forum NGO w 2022 – Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

 

                                                                                                                                                                          Opracowanie i foto – J.Kołodzińska

Wyróżnienie dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13 grudnia 2021

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl