Powrót do artykułów

07 listopada 2022

 XLVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie

Zawiadamiam, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (XLV)
 2. Interpelacje i wnioski radnych.
 3. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na rok 2023.
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Golczewo na rok 2022.
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na lata 2022-2031.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Golczewa z działalności między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie z wykonanych czynności w okresie między sesjami Rady.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 10. Zapytania, oświadczenia i komunikaty.
 11. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

        Tomasz Caban

 

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo