Powrót do artykułów

05 lipca 2024

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że IV sesja Rady Miejskiej w Golczewie odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. (środa) o godz. 15:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

  1. Sprawy regulaminowe:
    1) otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
    2) 
    przedstawienie porządku obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Golczewo na rok 2024 i lata następne.
  3. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

 

       Łukasz Kaczyński

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo