Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Trwa nabór wniosków na realizację zadań z Programu „Moja Woda”, realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie z programu otrzymają osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowobudowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej jak 5000,00 zł na realizację jednego przedsięwzięcia.

Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Program realizowany jest w okresie od 1 lipca 2020 r, do 31 maja 2024 r.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać zarówno w wersji elektronicznej przez Portal Beneficjenta, dostępny po adresem www.wnioski.wfos.szczecin.pl, jak i w wersji papierowej: wypełniony formularz wniosku w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i dostarczyć za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin lub Biuro Koszalin, ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

Więcej informacji dotyczących Programu „Moja Woda” dostępnych jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w zakładce Konkursy i nabory wniosków.

Zachęcamy do składania wniosków z Programu "Moja Woda"

14 lipca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl