Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Hymnem Gaudemater Polonia   rozpoczęła się  uroczystość na zakończenie XI rok UTW w Golczewie.

 

W dniu 11.06.2022  konferencja przebiegała pod hasłem „Senior z pasją i motywacją w Regionie”, zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulacje i piękne życzenia przekazali: Józef Malec - Starosta Kamieński, Maciej Zieliński - Burmistrz Golczewa,  Grzegorz Chłopek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Golczewie, Roman Dorniak - Radny Rady Miejskiej i golczewski lekarz.

 

Swoją obecnością zaszczycili wyjątkowi goście:  Barbara Pick, Kierownik Biura Dziekana Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, która przekazała życzenia w imieniu własnym i Rektora prof.  Waldemara Urbanika, z kolei z Listem Gratulacyjnym w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza,  wystąpiła  Marta Szczucka – Główny Specjalista z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Nie zabrakło gratulacji od przyjaciół z  UTW w Regionie: Bartłomiej Nowak – wiceprezes Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzyzdrojach, oraz wiceprzewodniczący Delegatury Zachodniopomorskiego Parlamentu Seniorów, wraz z małżonką Różą Nowak słuchaczką  Stowarzyszenia  gratulował zakończenia roku oraz przekazał aktualności z posiedzenia Zarządu DZPS.

 

Miło wspominamy ciepłe słowa przekazane przez  Słuchaczki:  Julię Polak i Leonardę Rakiej - Członkinie Zarządu z UTW w Kamieniu Pomorskim, Irenę Kwiatkowską – Pająk – Prezeskę z UTW w Trzebiatowie, wraz z delegacją, oraz Monikę Artiuch-  z pracowni Artystycznej w Gryficach, Instruktora zajęć malarskich w Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, która dodatkowo wystąpiła w imieniu  Bożeny Biłyj – Prezeski ze Stowarzyszenia UTW w Gryficach.

 

W imieniu  Anety Wysoszyńskiej - Dyrektorki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie -  wystąpiła  z życzeniami Kazimiera Fecak,  a także reprezentantka UTW w Nowogardzie oraz  Franciszek Karolewski kronikarz Ziemi Nowogardzkiej. Swoją obecnością zaszczyciły  Ewa Gryta – Kierownik Biblioteki Publicznej w Golczewie, oraz Teresa Dąbek. Gratulacje i podziękowanie za współpracę    przekazała Małgorzata Zając i Andrzej Kluska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Golczewskiej.

 

 Nie zabrakło przesłanych życzeń i gratulacji od dr Małgorzaty Moś, która nadmieniła: ”W  tej trudnej dla wszystkich rzeczywistości po raz kolejny pokazaliście Państwo, że Senior potrafi, może i chce”. 

 

Interesujący wykład połączony z  prezentacją na temat:  „Problemy Seniorów w dobie Covid 19”, przedstawił dr n. med. Ireneusz Mazurski. Prelegent przedstawił źródło i przyczyny oraz skutki  pandemii, jaką doświadczyliśmy w ostatnich 2 latach, popartej naukowymi i wizualnymi treściami.

 

Z ciekawym repertuarem wystąpił   Zespół „Maliny” z UTW w Golczewie,  pod kierunkiem instruktora - Wiktorii Kiełbasy z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 

Autorską  wystawę pt. „Makramowa ozdoba” mogliśmy  podziwiać dzięki sprawnym rączkom Marii Sadłocha z UTW w Golczewie.

W mijającym roku  mogliśmy  uczestniczyć w projekcie pt.  „Nauka kluczem do świata”  w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność  nauki” realizowanym przez Wyższą  Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie i  głównego koordynatora Panią Barbarę Pick, którą gościliśmy i osobiście mogliśmy podziękować.

W Roku akademickim 2021/2022 realizowaliśmy  projekt „Kreatywny i bezpieczny senior w regionie” w kwocie 46 tys. Współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego  Urzędu Marszałkowskiego.  Wówczas zgodnie z projektem dla Seniorów w Regionie została uruchomiona błękitna infolinia pod  nazwą „Wcale nie tacy sami” obsługiwana przez wykwalifikowanego psychologa. Odbyły się warsztaty „Seniora przepis na dobry dzień”,  drugi  „Potrafię kreować nową rzeczywistość”. Warsztaty rękodzieła „Szydełkiem po sznurku”, czy „Uszyj to sam”, warsztaty konsumenckie – „Koronawirus nadzwyczajna sytuacja”,  odbyły się dwie konferencje naukowe, w czerwcu i październiku 2021. Zorganizowaliśmy   pod koniec sierpnia VII Letnią Szkołę Seniora dla 200 osób z Regionu z 17 Uniwersytetów, tu odbyły się warsztaty z psychologiem – „Ekspresyjny Senior”, „Senior ma moc”, artystyczne z malarstwa, rysunku, „Pastelowe impresje”, rękodzieła, „Kwiat broszka z filcu”,  teatralne – „Robimy kabaret”,  warsztaty taneczne  z elementami choreoterapii, oraz gimnastyka usprawniająca. Zostały zakupione niezbędne materiały oraz przybory.

 

Obecnie od 15 maja do 30 listopada br.  realizujemy kolejny projekt pt. „Senior z pasja i motywacją w Regionie” w kwocie 48 tys. Sprostaliśmy wymaganiom konkursowym  i środki pozyskaliśmy z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

W pandemii żyliśmy w emocjonalnym kryzysie i stresie. Dziś doświadczamy innej rzeczywistości przechodząc z  kryzysu pandemicznego w wojenny i konflikt w Ukrainie.  Dlatego postanowiliśmy szukać takich form działania które pozwolą zachować równowagę pomiędzy codziennymi obowiązkami, przyjemnością a niepokojem o swoje zdrowie i sytuację na świecie.  W poczuciu bezpieczeństwa i eliminowaniu negatywnych emocji zaplanowaliśmy po raz drugi uruchomienie poradni telefonicznej pt. „Dobra Rada – czas na pomaganie, pogadanie, doradzanie, wspieranie”,  kontakt tel. od godziny 9 - 20.00 z wykwalifikowanym psychologiem dostępny  na stronie Facebook SUTW w Golczewie. W programie polecamy warsztaty z psychologiem pt. ”Senior  w kryzysie”, porady jak radzić w trudnych sytuacjach,  strata bliskiej osoby, samotność. Powstanie punkt pomocy sąsiedzkiej dla potrzebujących i udzielających pomocy, oraz  szkolenia w zakresie planowanych usług.

 

W ramach projektu odbędą się warsztaty teatralne pt. „Złote lata wieku dojrzałego”, zabawa w teatr pod kierunkiem Elżbiety  Baranowskiej z  Przybiernowa. To inicjatywa członków UTW z Golczewa i Przybiernowa. Efekty  zobaczymy w październiku br. podczas Inauguracji XII roku. Kolejne warsztaty to „Papierowa wiklina”, technika wikliniarska na nietypowym materiale, obecnie pracujemy nad formami, splotami, a efekty zaprezentujemy na zakończenie projektu. Stworzymy ozdobę „Makrama  na drewnianym i metalowym profilu”, to technika wyplatania sznurków bez narzędzi. Odbędą się warsztaty szycia pt. ”Seniorze odnajdź w sobie dziecko”, pod kierunkiem instruktora nauczymy się szyć  wg. własnych pomysłów ozdoby o nietypowych kształtach. Również w tym roku jesteśmy organizatorem VIII Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku. Od 7 lat pełnimy rolę  koordynatora z autorskim pomysłem przedsięwzięcia. Obecnie zdeklarowanych wpłatami  jest  200 os., LSZS w Dziwnówku to   miejsce odpoczynku, realizacji pasji, poznania ciekawych ludzi i  doświadczeń, spotkaniem znajomych z ubiegłych lat. Odbędą się różnorodne warsztaty: z psychologiem, artystyczne,  plener malarski, o dwóch technikach do wyboru, malarstwo sztalugowe, pastel olejny na kartonie, rękodzieła w tym dekoracje makramowe, poznanie metody kanzasi – tworzenie bukietów, haft matematyczny, odbędą się warsztaty teatralne – „Bajka nie tylko dla dzieci”. Warsztaty usprawniające – taneczne zmagania z elementami choreoterapii. Warsztaty relaksacyjne – kąpiel w dźwiękach.

 

 Głównym celem przedsięwzięcia jest skupienie na działaniach terapeutycznych, eliminowaniu negatywnych emocji, promowaniu zdrowego stylu życia oraz zagospodarowanie czasu, który przyniesie satysfakcję z podejmowanych działań.

Zdiagnozowana sytuacja pozwoliła  ocenić, iż pozostanie w domu jest niekorzystne dla zdrowia. A czas izolacji nie musi być zły  pod warunkiem, że wiemy jak go wykorzystać na rozwój siebie, odkrywanie nowych zainteresowań jak wzmocnić siły fizyczne, psychiczne i emocjonalne. Projekt będzie realizowany przez słuchaczy UTW z Gminy Golczewa i Przybiernowa, oraz podopiecznych ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Golczewie,  przez Seniorów z Regionu podczas VIII Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku.  Podsumowaniem pobytu będzie wydany kalendarz na 2023 rok z pracami powarsztatowymi,  fotografiami,  refleksjami i  opisem. 

Na wszystkie wydarzenia  zapraszamy  nie tylko zrzeszonych w Uniwersytecie Słuchaczy,  ale także mieszkańców obu gmin Golczewa i Przybiernowa.

 

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu,  Burmistrzowi Maciejowi Zielińskiemu za pomoc podczas prowadzonych prac  remontowych  w Klubie Seniora gdzie obecnie w warunkach estetycznych odbywają się spotkania, warsztaty i wykłady.

 

Szczególnie dziękujemy Panom Wiesławowi Żelkowi, Ludwikowi i Bartoszowi Sadłocha, Pani Sylwi Marek z Firmy Lewiatan, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie. Dziękuję za wsparcie materialne i finansowe, za wszelką pomoc i dobre słowo.

 

Dziękuję Słuchaczom golczewskiego UTW - Helenie i Marianowi Włodarczykom,  Marii Sadłocha, Mariannie Michalak, Barbarze Mrozowskiej oraz Elżbiecie Sitkowskiej za okazaną pomoc  podczas prac porządkowych i naprawczych w Klubie Seniora,  Zarządowi za współpracę i wam Drodzy Słuchacze, za  uczestnictwo  w proponowanych ofertach.   Praca Zarządu to praca oparta na wolontariacie, dlatego dziękuję Paniom: Zenobii Ciechanowicz, Marii Sadłocha, Mariannie Michalak, Elżbiecie Sitkowskiej, Członkom Komisji Rewizyjnej: Helenie Włodarczyk, Alinie Król, Alfredzie Kołodziejek,  Annie Gorzkiewicz- księgowej.

 

Naszą wdzięczność i podziękowania tradycyjnie wyraziliśmy  miodami - „od serca i na serce” ze zbiorów Zygmunta Kołodzińskiego.

Życzę udanego odpoczynku w zdrowiu i pogodzie ducha, przy wykorzystaniu czasu na rozrywkach, aktywności  i zabawach, do zobaczenia podczas XII Inauguracji Roku Akademickiego w dniu 22 października 2022.

 

Opracowanie i foto - Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie, foto – Franciszek Karolewski

 

 

 

 

Zakończenie  XI roku działalności UTW w Golczewie.


14 czerwca 2022

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl