Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

W Dniu 11.07.2020 odbyła się konferencja kończąca IX rok działalności UTW w Golczewie, która przebiegała pod hasłem: „Z zumbą i dietą po zdrowie”. Podniosły  nastrój uroczystości nadały hymny: Gaudemater  Polonia i Gaudeamus Igitur.

 

Uroczystość została zorganizowana w wyjątkowych okolicznościach, w warunkach epidemii, w rygorze i dystansie w przestrzeganiu narzuconych zasad reżimu sanitarnego.

 Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:  Pan Józef Malec Starosta Kamieński, który przekazał List Gratulacyjny i życzył  wszelkiej pomyślności, w imieniu Pana Macieja Zielińskiego Burmistrza Golczewa oraz własnym życzenia i gratulacje  przekazała Pani  Małgorzata Wójcik -  Sekretarz Gminy Golczewa, gościliśmy również   Pana  Romana Dorniaka – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie, Panią Beatę Pastryk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, Panią Urszulę Bolewicz – Animatorkę Lokalną, KARR w Koszalinie.

 W podsumowaniu działalności nie zabrakło instruktorów i  wykładowców m.in.: Pani Oli Horoszko – Klusek prowadzącej  warsztaty z psychodietetyki, Pani Reginy Mąkowskiej  – instruktorki Pilates, Zumba oraz Drumsowania, Pani Grażyny Kwiecień -  instruktorki gimnastyki usprawniającej, Pana Andrzeja Koniecznego -  kapelmistrza zespołu śpiewaczego „Maliny”. Miło było gościć  słuchaczy UTW  z  Golczewa,  Czarnogłów i Przybiernowa. W związku z sytuacją epidemiczną świętowaliśmy  w wąskim gronie, bez zaprzyjaźnionych Uniwersytetów III Wieku w Regionie oraz przedstawicieli Wyższych Uczelni ze Szczecina. 

W roku akademickim 2019/2020 - realizowaliśmy Program Marszałkowski „Społecznik na lata 2019-2021”. pt. „Kawiarenka Miedzypokoleniowa”. Była to okazja do Świętowania  Odzyskania Niepodległości, współpraca ze  Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Golczewie, w  prezentacji 20 – pieśni w śpiewniku „Ode wsi do miasta”. Utwory zostały zebrane spośród członków zespołu, autorskie, spisane dzięki warsztatom informatycznym i muzycznym dla seniorów i dzieci ze ŚOW TPD w Golczewie.  Realizowaliśmy zajęcia muzyczne  i warsztaty informatyczne, zakupiliśmy ruter z Internetem, radioodtwarzacz, drukarkę, ekran do projektora, materiały warsztatowe, zorganizowaliśmy  poczęstunek.

Drugi projekt to „Uniwersytecki Klub Seniora w kawiarence atrakcji”  współfinansowany z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczył  zajęć muzycznych, kursu rysunku i malarstwa, gimnastyki usprawniające, kursu z poradnictwa konsumenta, warsztatów muzyczno- teatralnych, zajęć tanecznych, Drumsowanie, odbyły się szkolenie E -usługi informatyczne, został współfinansowany transport do Kołobrzegu, Pyrzyc i Międzyzdrojów (po 30 os),  Trzykrotnie wyjechaliśmy do Opera na Zamku, Teatru Polskiego  i   2 razy do Filharmonii w Szczecinie, po  50 os, z Gminy Golczewa i Przybiernowa, współfinansowany transport i bilety wstępu,  zostały zakupione materiały na kurs rys i malarstwa,  na plener malarski, w V Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, tam  zostały przeprowadzone warsztaty taneczne, teatralne, malowania na tekstyliach, zakupiliśmy projektor, wydrukowaliśmy ulotki o projekcie i kalendarz poplenerowy. Odbyła się premiera spektaklu pt. „Senior Klawy Senior Żwawy” w GOK w Przybiernowie i prapremiera w Gokis w Golczewie. Występ  przygotowali   Słuchacze z UTW w Golczewie i Przybiernowie, w reżyserii Wiesława Łągiewki - Aktora Teatru Polskiego w Szczecinie oraz II reżysera i autorki scenariusza Elżbiety Kisielińskiej – Baranowskiej z Przybiernowa. Od tego momentu zapewne towarzyszą nam mądre słowa piosenki:  „Kto daje dobro drugiemu. Radość też sobie samemu. Aktywny senior to Ja, Aktywny Senior to Ty, Aktywny Senior to My, Nie wdziera się złość w nasze sny! La, la….

Uczestniczyliśmy IX Zachodniopomorskim Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

UTW w Golczewie,  w konkursie „Zachodniopomorski Lider NGO 2019” – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepsza inicjatywa w 2018, za przeprowadzenie IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku. O zaszczytny tytuł ubiegały się – 44 inicjatywy z Województwa, z tego 9 organizacji otrzymało tytuł m.in. UTW w Golczewie oraz czek w wartości 500 zł.

Odbyły się warsztaty pt.”Dasz radę seniorze” – przy współpracy ze Stowarzyszeniem  Inicjatyw Edukacyjno Społecznych w Szczecinie.

Raz w miesiącu towarzyszyliśmy wystawie wędrującej pt. „Portret natury” – Dziwnówek 2019,  uczestniczyliśmy w Senioraliach w Pyrzycach i  Kołobrzegu. UTW reprezentowało środowisko seniorów podczas 101. rocznicy odzyskania Niepodległości,  odbyły się warsztaty muzyczne pt. „Polskie Pieśni Hymniczne”.

 

W grudniu 2019 r. odpisaliśmy  list intencyjny  z Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie w sprawie podjęcia współpracy w zakresie programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  tytuł projektu: „Nauka kluczem do świata”. Realizacja projektu od września 2020, dotyczy:

- promocji zdrowia

- turystyki

- spotkań z kulturą (teatr, filharmonia, opera)

- edukacji historycznej

- edukacji o bezpieczeństwie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, w tym: transport i bilety wstępu.

Zorganizowaliśmy „IX Spotkanie płatkowe”, połączone z wykładem  dr n. med. Ireneusza Mazurskiego pt. „Co za dużo to nie zdrowo, a za mało to też źle”

W lutym  br.  rozpoczął się certyfikowany Kurs komputerowy  w  II grupach  w Klubie  Seniora w Golczewie, wznowienie – wrzesień  2020 r.     

 

W roku 2020 pozyskaliśmy środki  z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,31 tys.  na projekt „Bezpieczny Senior w Regionie”, oraz 4 tys. na projekt „Z zumbą i dietą po zdrowie”(Mikrodotacje) Razem: 35 tys.

 ”Bezpieczny Senior w Regionie”, to m.in. działania w VI Letniej Szkole Seniora  w Dziwnówku dla Seniorów z 16 UTW w Regionie, tym: plener malarski, akcja plastyczna, wykłady, warsztaty rękodzieła i plastyczne, druk kalendarza poplenerowego,  warsztaty taneczne z zakresu choreoterapii, warsztaty teatralne, psychologiczne, dietetyczne, oraz X inauguracja Roku akademickiego w październiku br. połączona z wykładem i warsztatami, koncertem muzycznym pt.”Piosenka jest dobra na wszystko”, przeprowadzimy akcję szycia maseczek, „Seniorzy –Seniorom”, zapewniamy  też wsparcie psychologa podczas rozmów telefonicznych -  działania niebieskiej linii, zakupimy laptop z oprogramowaniem, oraz płyty DVD celem nagrania prezentacji  z działalności UTW w Golczewie, zakupimy materiały biurowo- warsztatowe, wydrukujemy ulotki o projekcie i zaproszenia.

Podczas uroczystości, kończącej rok,  podsumowanie  projektu „Z zumbą i dietą po zdrowie”, Projekt Społecznik na lata 2019-2021, program Marszałkowski, organizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. W programie:  wykład i prezentacja zdrowej diety  - który  poprowadziła  Pani Ola Horoszko Klusek -  Psychodietetyk. Prelegentka podsumowała warsztaty, podkreślając osiągnięty  cel,  poprzez wzbudzenie motywacji do zmiany na 3 płaszczyznach: odżywiania, przekonań, zachowania jak również ugruntowania nowych nawyków. Udało się przełamać stereotyp poczęstunku, zamieniając ciasta na zdrowe przekąski, sałatki, ciasta i ciasteczka,  same pyszności z przepisami powarsztatowymi. Wyjątkowa degustacja potraw  została przygotowana przez uczestniczki  warsztatów.

Następnie uczestniczki  warsztatów Pilates /Zumba: Maria Sadłocha, Marianna Michalak, Bożena Macieja, Halina Augustyniak, Elżbieta Roszak, Wiesława Gorzycka – Butlańska, Regina Mąkowska, Janina Kołodzińska-  wystąpiły  w pokazie taneczno- ruchowym, pod kierunkiem Reginy Mąkowskiej -instruktora.

Ciekawą twórczość przedstawiła  Marianna Michalak – prezentując autorskie  formy wykonane z cementu.

 Podziwialiśmy  24 - prace malarskie powstałe podczas kursu rysunku i malarstwa pod kierunkiem artysty malarza Jana Szewczyka ze Szczecina.  Autorki  wystawy to: Helena Włodarczyk, Marianna Michalak, Maria Kloch, Maria Sadłocha, Elżbieta Wrzesińska, Halina Chudzicka, Grażyna Stodulska, Janina Kołodzińska, dziś można oglądać prace w GOKiS  w „Małej Galerii” od 15.07- 15.08.2020r.

Przed nami spotkanie w VI Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, w dniach 23-30.08.2020.   Liczymy,  iż sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację zadań projektowych i  17 października 2020  spotkamy się podczas X Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu a szczególnie Państwu Grażynie i  Wiesławowi Żelek, Panom Ludwikowi i Bartoszowi Sadłocha, Panu Markowi Zielińskiemu, pracownikom GOKiS, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie. Dziękuję za wszelką pomoc, dobre słowo i za pozytywną energię. Dziękuję Helenie i Marianowi Włodarczykom za okazane wsparcie podczas uczestnictwa w wernisażach wystawy wędrującej, oraz innych akcjach związanych z działalnością Uniwersytetu. Praca Zarządu to praca oparta na wolontariacie, dlatego dziękuję Paniom: Zenobii Ciechanowicz, Marii Sadłocha, Mariannie Michalak, Elżbiecie Sitkowskiej, członkom komisji rewizyjnej: Helenie Włodarczyk, Alinie Król, Alfredzie Kołodziejek,  Annie Gorzkiewicz- księgowej.

 Zarządowi za współpracę i Wam Drodzy Słuchacze, za  uczestnictwo  w proponowanych ofertach. 

Rok 2019/2020  był  bardzo pracowity, udany w liczne inicjatywy może czasami bardzo intensywny. Promowaliśmy nasze działania w Kurierze Szczecińskim, na portalach kamienskieinfo, Gmina Golczewo, ikamien, na Facebook , w TVP 3, poprzez wydany kalendarz, wystawy, rozsławialiśmy Gminę Golczewo, osoby i nasze Stowarzyszenie.

Przed nami wakacje – życzę udanego odpoczynku w zdrowiu i pogodzie ducha, przy wykorzystaniu czasu na rozrywkach i zabawach, do zobaczenia !!!

Hymnem zakończyliśmy część oficjalną:  Gaudeamus igitur.  Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi.

Były kwiaty, miody z  Pasieki Państwa E.Z.Król i  czekoladki, wyrazy szacunku i  wdzięczności.

 

Opracowanie i  foto - Janina Kołodzińska – Prezes UTW, foto – Tomasz Klusek

Zakończenie IX Rok Działalności UTW w Golczewie

17 lipca 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl