GMINA GOLCZEWO

Urząd Miejski

ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się także w godzinach  od godziny 16.00 do godziny 17.00
w najbliższym dniu roboczym. Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OCHRONA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

ARCHIWUM

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ (BIP)

WERSJA GRAFICZNA STRONY

Burmistrz Golczewa podjął decyzję o odwołaniu imprez gminnych planowanych na ten rok

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, ograniczeniami możliwości gromadzenia oraz trudnością przemieszczania się, jestem zmuszony do odwołania imprez cyklicznych w naszej gminie. Z przykrością informuję, że tegoroczne edycje Golczewskiego Triathlonu i Dni Golczewa nie odbędą się. Środki, które uda się zaoszczędzić, zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie przewidywanego ubytku w dochodach Gminy, związanego z sytuacją gospodarczą. Proszę o zrozumienie w zaistniałej sytuacji. Mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się w bezpiecznych okolicznościach w przyszłym roku.

CZYSTE POWIETRZE

E-BOI (BIURO INTERESANTA)

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

KALENDARZ IMPREZ

WIRTUALNY SPACER

tel. (91) 38 60 127/131/593  e-mail: urzad@golczewo.pl

URZĄD MIEJSKI W GOLCZEWIE

WALORY PRZYRODNICZE

HARMONOGRAMY

DEKLARACJE

JAK SEGREGOWAĆ

UCHWAŁY

ANALIZY

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY GOLCZEWO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W Dniu 11.07.2020 odbyła się konferencja kończąca IX rok działalności UTW w Golczewie, która przebiegała pod hasłem: „Z zumbą i dietą po zdrowie”. Podniosły  nastrój uroczystości nadały hymny: Gaudemater  Polonia i Gaudeamus Igitur.

 

Uroczystość została zorganizowana w wyjątkowych okolicznościach, w warunkach epidemii, w rygorze i dystansie w przestrzeganiu narzuconych zasad reżimu sanitarnego.

 Swoją obecnością uroczystość zaszczycili:  Pan Józef Malec Starosta Kamieński, który przekazał List Gratulacyjny i życzył  wszelkiej pomyślności, w imieniu Pana Macieja Zielińskiego Burmistrza Golczewa oraz własnym życzenia i gratulacje  przekazała Pani  Małgorzata Wójcik -  Sekretarz Gminy Golczewa, gościliśmy również   Pana  Romana Dorniaka – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie, Panią Beatę Pastryk – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, Panią Urszulę Bolewicz – Animatorkę Lokalną, KARR w Koszalinie.

 W podsumowaniu działalności nie zabrakło instruktorów i  wykładowców m.in.: Pani Oli Horoszko – Klusek prowadzącej  warsztaty z psychodietetyki, Pani Reginy Mąkowskiej  – instruktorki Pilates, Zumba oraz Drumsowania, Pani Grażyny Kwiecień -  instruktorki gimnastyki usprawniającej, Pana Andrzeja Koniecznego -  kapelmistrza zespołu śpiewaczego „Maliny”. Miło było gościć  słuchaczy UTW  z  Golczewa,  Czarnogłów i Przybiernowa. W związku z sytuacją epidemiczną świętowaliśmy  w wąskim gronie, bez zaprzyjaźnionych Uniwersytetów III Wieku w Regionie oraz przedstawicieli Wyższych Uczelni ze Szczecina. 

W roku akademickim 2019/2020 - realizowaliśmy Program Marszałkowski „Społecznik na lata 2019-2021”. pt. „Kawiarenka Miedzypokoleniowa”. Była to okazja do Świętowania  Odzyskania Niepodległości, współpraca ze  Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Golczewie, w  prezentacji 20 – pieśni w śpiewniku „Ode wsi do miasta”. Utwory zostały zebrane spośród członków zespołu, autorskie, spisane dzięki warsztatom informatycznym i muzycznym dla seniorów i dzieci ze ŚOW TPD w Golczewie.  Realizowaliśmy zajęcia muzyczne  i warsztaty informatyczne, zakupiliśmy ruter z Internetem, radioodtwarzacz, drukarkę, ekran do projektora, materiały warsztatowe, zorganizowaliśmy  poczęstunek.

Drugi projekt to „Uniwersytecki Klub Seniora w kawiarence atrakcji”  współfinansowany z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, dotyczył  zajęć muzycznych, kursu rysunku i malarstwa, gimnastyki usprawniające, kursu z poradnictwa konsumenta, warsztatów muzyczno- teatralnych, zajęć tanecznych, Drumsowanie, odbyły się szkolenie E -usługi informatyczne, został współfinansowany transport do Kołobrzegu, Pyrzyc i Międzyzdrojów (po 30 os),  Trzykrotnie wyjechaliśmy do Opera na Zamku, Teatru Polskiego  i   2 razy do Filharmonii w Szczecinie, po  50 os, z Gminy Golczewa i Przybiernowa, współfinansowany transport i bilety wstępu,  zostały zakupione materiały na kurs rys i malarstwa,  na plener malarski, w V Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, tam  zostały przeprowadzone warsztaty taneczne, teatralne, malowania na tekstyliach, zakupiliśmy projektor, wydrukowaliśmy ulotki o projekcie i kalendarz poplenerowy. Odbyła się premiera spektaklu pt. „Senior Klawy Senior Żwawy” w GOK w Przybiernowie i prapremiera w Gokis w Golczewie. Występ  przygotowali   Słuchacze z UTW w Golczewie i Przybiernowie, w reżyserii Wiesława Łągiewki - Aktora Teatru Polskiego w Szczecinie oraz II reżysera i autorki scenariusza Elżbiety Kisielińskiej – Baranowskiej z Przybiernowa. Od tego momentu zapewne towarzyszą nam mądre słowa piosenki:  „Kto daje dobro drugiemu. Radość też sobie samemu. Aktywny senior to Ja, Aktywny Senior to Ty, Aktywny Senior to My, Nie wdziera się złość w nasze sny! La, la….

Uczestniczyliśmy IX Zachodniopomorskim Forum Liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

UTW w Golczewie,  w konkursie „Zachodniopomorski Lider NGO 2019” – Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał wyróżnienie w kategorii najlepsza inicjatywa w 2018, za przeprowadzenie IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku. O zaszczytny tytuł ubiegały się – 44 inicjatywy z Województwa, z tego 9 organizacji otrzymało tytuł m.in. UTW w Golczewie oraz czek w wartości 500 zł.

Odbyły się warsztaty pt.”Dasz radę seniorze” – przy współpracy ze Stowarzyszeniem  Inicjatyw Edukacyjno Społecznych w Szczecinie.

Raz w miesiącu towarzyszyliśmy wystawie wędrującej pt. „Portret natury” – Dziwnówek 2019,  uczestniczyliśmy w Senioraliach w Pyrzycach i  Kołobrzegu. UTW reprezentowało środowisko seniorów podczas 101. rocznicy odzyskania Niepodległości,  odbyły się warsztaty muzyczne pt. „Polskie Pieśni Hymniczne”.

 

W grudniu 2019 r. odpisaliśmy  list intencyjny  z Wyższa Szkołą Humanistyczna TWP w Szczecinie w sprawie podjęcia współpracy w zakresie programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  tytuł projektu: „Nauka kluczem do świata”. Realizacja projektu od września 2020, dotyczy:

- promocji zdrowia

- turystyki

- spotkań z kulturą (teatr, filharmonia, opera)

- edukacji historycznej

- edukacji o bezpieczeństwie.

Udział w projekcie jest bezpłatny, w tym: transport i bilety wstępu.

Zorganizowaliśmy „IX Spotkanie płatkowe”, połączone z wykładem  dr n. med. Ireneusza Mazurskiego pt. „Co za dużo to nie zdrowo, a za mało to też źle”

W lutym  br.  rozpoczął się certyfikowany Kurs komputerowy  w  II grupach  w Klubie  Seniora w Golczewie, wznowienie – wrzesień  2020 r.     

 

W roku 2020 pozyskaliśmy środki  z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego,31 tys.  na projekt „Bezpieczny Senior w Regionie”, oraz 4 tys. na projekt „Z zumbą i dietą po zdrowie”(Mikrodotacje) Razem: 35 tys.

 ”Bezpieczny Senior w Regionie”, to m.in. działania w VI Letniej Szkole Seniora  w Dziwnówku dla Seniorów z 16 UTW w Regionie, tym: plener malarski, akcja plastyczna, wykłady, warsztaty rękodzieła i plastyczne, druk kalendarza poplenerowego,  warsztaty taneczne z zakresu choreoterapii, warsztaty teatralne, psychologiczne, dietetyczne, oraz X inauguracja Roku akademickiego w październiku br. połączona z wykładem i warsztatami, koncertem muzycznym pt.”Piosenka jest dobra na wszystko”, przeprowadzimy akcję szycia maseczek, „Seniorzy –Seniorom”, zapewniamy  też wsparcie psychologa podczas rozmów telefonicznych -  działania niebieskiej linii, zakupimy laptop z oprogramowaniem, oraz płyty DVD celem nagrania prezentacji  z działalności UTW w Golczewie, zakupimy materiały biurowo- warsztatowe, wydrukujemy ulotki o projekcie i zaproszenia.

Podczas uroczystości, kończącej rok,  podsumowanie  projektu „Z zumbą i dietą po zdrowie”, Projekt Społecznik na lata 2019-2021, program Marszałkowski, organizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. W programie:  wykład i prezentacja zdrowej diety  - który  poprowadziła  Pani Ola Horoszko Klusek -  Psychodietetyk. Prelegentka podsumowała warsztaty, podkreślając osiągnięty  cel,  poprzez wzbudzenie motywacji do zmiany na 3 płaszczyznach: odżywiania, przekonań, zachowania jak również ugruntowania nowych nawyków. Udało się przełamać stereotyp poczęstunku, zamieniając ciasta na zdrowe przekąski, sałatki, ciasta i ciasteczka,  same pyszności z przepisami powarsztatowymi. Wyjątkowa degustacja potraw  została przygotowana przez uczestniczki  warsztatów.

Następnie uczestniczki  warsztatów Pilates /Zumba: Maria Sadłocha, Marianna Michalak, Bożena Macieja, Halina Augustyniak, Elżbieta Roszak, Wiesława Gorzycka – Butlańska, Regina Mąkowska, Janina Kołodzińska-  wystąpiły  w pokazie taneczno- ruchowym, pod kierunkiem Reginy Mąkowskiej -instruktora.

Ciekawą twórczość przedstawiła  Marianna Michalak – prezentując autorskie  formy wykonane z cementu.

 Podziwialiśmy  24 - prace malarskie powstałe podczas kursu rysunku i malarstwa pod kierunkiem artysty malarza Jana Szewczyka ze Szczecina.  Autorki  wystawy to: Helena Włodarczyk, Marianna Michalak, Maria Kloch, Maria Sadłocha, Elżbieta Wrzesińska, Halina Chudzicka, Grażyna Stodulska, Janina Kołodzińska, dziś można oglądać prace w GOKiS  w „Małej Galerii” od 15.07- 15.08.2020r.

Przed nami spotkanie w VI Letniej Szkole Seniora w Dziwnówku, w dniach 23-30.08.2020.   Liczymy,  iż sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację zadań projektowych i  17 października 2020  spotkamy się podczas X Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021.

Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu a szczególnie Państwu Grażynie i  Wiesławowi Żelek, Panom Ludwikowi i Bartoszowi Sadłocha, Panu Markowi Zielińskiemu, pracownikom GOKiS, Biblioteki i Urzędu Miejskiego w Golczewie. Dziękuję za wszelką pomoc, dobre słowo i za pozytywną energię. Dziękuję Helenie i Marianowi Włodarczykom za okazane wsparcie podczas uczestnictwa w wernisażach wystawy wędrującej, oraz innych akcjach związanych z działalnością Uniwersytetu. Praca Zarządu to praca oparta na wolontariacie, dlatego dziękuję Paniom: Zenobii Ciechanowicz, Marii Sadłocha, Mariannie Michalak, Elżbiecie Sitkowskiej, członkom komisji rewizyjnej: Helenie Włodarczyk, Alinie Król, Alfredzie Kołodziejek,  Annie Gorzkiewicz- księgowej.

 Zarządowi za współpracę i Wam Drodzy Słuchacze, za  uczestnictwo  w proponowanych ofertach. 

Rok 2019/2020  był  bardzo pracowity, udany w liczne inicjatywy może czasami bardzo intensywny. Promowaliśmy nasze działania w Kurierze Szczecińskim, na portalach kamienskieinfo, Gmina Golczewo, ikamien, na Facebook , w TVP 3, poprzez wydany kalendarz, wystawy, rozsławialiśmy Gminę Golczewo, osoby i nasze Stowarzyszenie.

Przed nami wakacje – życzę udanego odpoczynku w zdrowiu i pogodzie ducha, przy wykorzystaniu czasu na rozrywkach i zabawach, do zobaczenia !!!

Hymnem zakończyliśmy część oficjalną:  Gaudeamus igitur.  Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi.

Były kwiaty, miody z  Pasieki Państwa E.Z.Król i  czekoladki, wyrazy szacunku i  wdzięczności.

 

Opracowanie i  foto - Janina Kołodzińska – Prezes UTW, foto – Tomasz Klusek

Zakończenie IX Rok Działalności UTW w Golczewie

17 July 2020