Zakończyły się prace związane z przyłączeniem do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. 

Powrót do artykułów

03 stycznia 2024

Zakończyły się prace związane z przyłączeniem do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 6,4 kW zlokalizowanej na dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie.

 

Wytwarzana przez instalację energia będzie wykorzystywana wyłącznie na własne cele tj. ograniczenie wydatków na ogrzewanie budynku w sezonie jesienno-zimowym oraz przyczyni się to do redukcji transmisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

Gmina Golczewo pozyskała w 2023 roku środki na realizacje zadania „Modernizacja i docieplenie dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej – Program Remiza” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 78 000 zł, z czego dofinansowanie od WFOŚiGW w Szczecinie to 40 000 zł.

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo