Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

    Budżet obywatelski, to wydzielona część budżetu Gminny Golczewo, o przeznaczeniu, której decydują bezpośrednio Mieszkańcy Gminy.

Procedura rozpoczyna się od zgłaszania propozycji projektów do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu. Następnie Zespół Oceniający, składający się z wyznaczonej liczby osób, dokonuje analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. Wybierane są projekty, które podawane są ocenie mieszkańców poprzez głosowanie. W ten sposób Mieszkańcy Gminy wyrażą opinię społeczną w stosunku do tych propozycji, które nie tylko mają szansę, lecz nade wszystko gwarancję, na ich realizację w 2021 roku.

 

  Jak przebiegać będzie procedura w ramach budżetu obywatelskiego?

 

1. Mieszkańcy Gminy Golczewo mogą zgłosić swój projekt na Formularzu Zgłoszeniowym propozycji projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021 w Skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Golczewie, listownie pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Golczewie, ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo, lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres urzad@golczewo.pl. Złożone formularze będą sprawdzane pod względem formalnym.

2. Wyłoniony Zespół Oceniający, w skład którego wchodzić będą osoby, które wcześniej złożyły Kartę Zgłoszeniową, będą dokonywały analizy formalnej i merytorycznej złożonych projektów. W skład Zespołu Oceniającego będą wchodzić mieszkańcy Gminy Golczewo oraz wyznaczeni przez Burmistrza Golczewa przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Golczewie.

3. Zespół Oceniający będzie rekomendował projekty przeznaczone do dalszych konsultacji z mieszkańcami Gminy Golczewo.

4. Dalszy krok to GŁOSOWANIE mieszkańców!

5. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze będą mogły oddać głos na maksymalnie 3 z zaproponowanych projektów. Głos swój będzie można oddać poprzez Kartę do głosowania na projekty do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Golczewo na rok 2021.

 

Informacje i formularze są dostępne w linku poniżej.

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego na rok 2021:

- 04.01.-18.01.2021 r. – zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

- 04.01.-11.01.2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w pracach Zespołu Oceniającego

- 25.01.-08.02.2021 r. – weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół Oceniający

- 16.02.-02.03.2021 r. – głosowanie mieszkańców

- publiczna prezentacja wyników głosowania – niezwłocznie po podliczeniu głosów, jednak nie później niż do 16 marca 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie

2. Formularz zgłoszeniowy

3. Lista osób

4. Karta do głosowania

5. Zespół opiniujący

6. Zarządzenie zmieniające

 

Zgłoś projekt do budżetu obywatelskiego na rok 2021!

31 grudnia 2020
To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl