Powrót do artykułów

02 czerwca 2023

Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Golczewo za 2022 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) Burmistrz Golczewa przedstawia Radzie Miejskiej w Golczewie Raport o stanie Gminy Golczewo za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

 

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Golczewo za 2022 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

 

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Golczewo odbędzie się 28 czerwca 2023 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek), do godziny 15:30 w pok. 12 Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

 

Wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie (pok. 8) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 12).

 

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

 

Raport o stanie Gminy Golczewo

 

 

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Golczewie

Tomasz Caban

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo