Powrót do artykułów

31 maja 2024

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOLCZEWO ZA 2023 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOLCZEWO ZA 2023 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) Burmistrz Golczewa przedstawia Radzie Miejskiej w Golczewie Raport o stanie Gminy Golczewo za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Golczewo za 2023 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golczewie. Zgodnie z art. 28 aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Golczewo odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2024 r. (wtorek), do godziny 15:30 w pok. 12 Urzędu Miejskiego w Golczewie przy ul. Zwycięstwa 23.

Wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Golczewie (pok. 8) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 12).
 

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie

Raport o stanie Gminy Golczewo

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Golczewie

Łukasz Kaczyński

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo