Powrót do artykułów

18 maja 2023

Konsultacje społeczne - w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo

Burmistrz Golczewa zaprasza mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo.

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Golczewo na temat treści zapisów zmian w statutach wymienionych w ust. 1. 

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów.

 

Opinie i uwagi będzie można składać do 22 maja 2023 r. do godz. 15:30

 

Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila lub osobiście.

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

 

ZARZĄDZENIE NR 73/2023 BURMISTRZA GOLCZEWA z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów Sołectwom i Osiedlu położonym na terenie Gminy Golczewo

 

ANKIETA DO SKŁADANIA OPINII I UWAG

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo