Powrót do artykułów

20 października 2023

Konsultacje społeczne-program współpracy Gminy Golczewo z organizacjami pozarządowymi

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

Burmistrz Golczewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) działające na terenie gminy do składania swoich uwag i opinii do projektu Programu współpracy na formularzu załączonym do ogłoszenia, w terminie od 23 października do 07 listopada br.

 

Zgłoszenia są przyjmowane w tutejszym Urzędzie za pośrednictwem poczty, maila, lub pozostawienie w skrzynce podawczej.

 

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

 

Osoba do kontaktu Aleksandra Kołodziej nr. tel. 91 32 25 138, e-mail: a.kolodziej@golczewo.pl

 

 

Zarzadzenie-148_2023

Formularz

Formularz pdf

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo