Powrót do artykułów

20 października 2023

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamieniu Pomorskim poinformował o stwierdzeniu ogniska ptasiej grypy w gminie Płoty (powiat gryficki)

 

Z powodu stwierdzenia ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy w miejscowości Wytok, na terenie gminy Płoty, zgodnie z Rozporządzeniem nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego, na terenie Gminy Golczewo zostały wyznaczone obszary:

-zapowietrzony: część obrębu miejscowości Imno (część obszaru leśnego gmin: Golczewo. Gryfice i Płoty)

- zagrożony, obejmujące swym zasięgiem miejscowości: Barnisławice, Gacko, Golczewo, Golczewo – Gaj, Imno, Samlino Kolonia, Sosnowice, Unibórz, Unibórz Kolonia, Upadły, Wołowiec, Wołowiec Kolonia.

W związku z zaistniałą sytuacją może zostać przeprowadzona perlustracja gospodarstw (przegląd terenu) w wymienionych miejscowościach przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim. W najbliższych dniach do gospodarstw mogą zgłaszać się pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kamieniu Pomorskim (wyposażeni w legitymacje i odznaki identyfikacyjne oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli). Uprzejmie prosimy, aby właściciele nie utrudniali Inspektorom przeprowadzenia kontroli i przedstawiali aktualną sytuację drobiu w gospodarstwie (ilość sztuk, stan zdrowotny, ewentualne zauważone objawy chorobowe).

Prosimy pamiętać o tym, aby niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszność; sinica i wybroczyny; biegunka; nagły spadek nieśności).

W celu wyeliminowania zagrożenia należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji:

  1. Zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich;
  2. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  3. Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników do których dostęp mają dzikie ptaki;
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  6. Przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Rozporządzenie nr 28/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu gryfickiego, goleniowskiego oraz kamieńskiego.

Apel do hodowców

Zasady bioasekuracji

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo