tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

O gminie

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

Zasłużeni mieszkańcy

Mieszkańcy

Plan miasta

Walory przyrodnicze

Legenda o żabie

Legenda o golczewskiej żabce

Golczewo na przestrzeni wieków

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

XII Golczewski Triathlon

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Anna Juncewicz-Adamczyk

Skarbnik Gminy (FS), pokój nr 4, parter; nr tel. miejskiego (91) 32 25 152

Mirosław Hnatów

Sekretarz Gminy (SG), pokój nr 13, I piętro; nr tel. miejskiego (91) 32 25 134

Grzegorz Chłopek

Zastępca Burmistrza (ZB), pokój nr 10, I piętro

Maciej Zieliński

Burmistrz (B), pokój nr 9, I piętro

Dane do faktury VAT:
Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
NIP: 986-015-70-36         
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  w godzinach pracy Urzędu oraz w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00.  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się  także od godziny 16.00 do godziny 17.00 w najbliższym dniu roboczym. (podstawa prawna: art. 253 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego) 
Dostęp do jawnych dokumentów wynikających z wykonywania zadań  publicznych przez Gminę Golczewo, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, odbywa się w godzinach pracy Urzędu. (podstawa prawna: § 10 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Golczewo)
Rachunek bieżący obowiązujący :
Urząd czynny jest w dni robocze:
poniedziałek     8.00 - 16.00
wtorek - piątek  7.30 - 15.30
Adres:
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
tel. (91) 38 60 127, (91) 32 25 131 lub (91) 38 60 593,
faks (91) 38 60 123
e-mail: urzad@golczewo.pl 

Urząd Miejski

Nazwa banku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH ODDZIAŁ GOLCZEWO
Nr r-ku: 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd Miejski
Gmina Golczewo