Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Nazwa banku: BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH ODDZIAŁ GOLCZEWO
Nr r-ku: 02 9376 1011 2004 0004 0934 0001

Urząd Miejski

Adres:
ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo,
tel. (91) 38 60 127, (91) 32 25 131 lub (91) 38 60 593,
faks (91) 38 60 123
e-mail: urzad@golczewo.pl 
Urząd czynny jest w dni robocze:
poniedziałek     8.00 - 16.00
wtorek - piątek  7.30 - 15.30
Rachunek bieżący obowiązujący :
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków  w godzinach pracy Urzędu oraz w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00.  Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się  także od godziny 16.00 do godziny 17.00 w najbliższym dniu roboczym. (podstawa prawna: art. 253 § 1 i 3 Kodeksu postępowania administracyjnego) 
Dostęp do jawnych dokumentów wynikających z wykonywania zadań  publicznych przez Gminę Golczewo, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, odbywa się w godzinach pracy Urzędu. (podstawa prawna: § 10 ust. 3 pkt 3 Statutu Gminy Golczewo)
Dane do faktury VAT:
Gmina Golczewo
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
NIP: 986-015-70-36         

Burmistrz (B), pokój nr 9, I piętro

Maciej Zieliński

Zastępca Burmistrza (ZB), pokój nr 10, I piętro

Grzegorz Chłopek

Sekretarz Gminy (SG), pokój nr 13, I piętro; nr tel. miejskiego (91) 32 25 134

Mirosław Hnatów

Skarbnik Gminy (FS), pokój nr 4, parter; nr tel. miejskiego (91) 32 25 152

Anna Juncewicz-Adamczyk

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Harmonogram porad prawnych

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl