tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej


Stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat (FWE) - pokój nr 5, parter

Danuta Bęgowska-Major

nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):

Dariusz Niemczycki

nr tel. miejskiego (91) 32 12 931


Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej (ZPB) 

Dariusz Niemczycki

nr tel. miejskiego (91) 32 12 931


Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):

Agnieszka Kalinowska

nr tel. miejskiego (91) 32 12 931

Ireneusz Wilk

nr tel. miejskiego (91) 32 25 137


Gospodarka odpadami komunalnymi - Golczewo ul. Zwycięstwa 25


Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL) - pokój nr 18, I piętro


 

Katarzyna Orłow-Jankowicz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 139


Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG) - pokój nr 17, I piętro

Agnieszka Miśkiewicz

nr tel. miejskiego (91) 32 25 139


Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK) - pokój nr 17, I piętro

Aleksandra Lisiczko

nr tel. miejskiego (91) 32 25 138


Stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF) - pokój nr 16, I piętro

Aleksandra Kołodziej

nr tel. miejskiego (91) 32 25 138


Stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS) - pokój nr 16, I piętro

Maria Małysza

nr tel. miejskiego (91) 32 25 136


Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS) - pokój nr 15, I piętro

Jarosław Zalewski

nr tel. miejskiego (91) 32 25 136


Stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID) - pokój nr 15, I piętro

Elżbieta Bednarczyk

nr tel. miejskiego (91) 32 25 140


Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP) - pokój nr 15, I piętro

Magdalena Zając

nr tel. miejskiego (91) 32 25 142


Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO) - pokój nr 12, I piętro

Danuta Krupa

nr tel. miejskiego (91) 32 25 133


Stanowisko pracy ds. kadr (AK) - pokój nr 11, I piętro

Magdalena Lisiczko

nr tel. miejskiego (91) 38 60 127


Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS) - pokój nr 8, I piętro

Monika Szymanek

nr tel. miejskiego (91) 32 25 153


Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB) - pokój nr 6, parter

Joanna Graczyk

nr tel. miejskiego (91) 32 25 153


Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK) - pokój nr 6, parter

Weronika Pabianek

nr tel. miejskiego (91) 32 25 156


Główna księgowa (FGK) - pokój nr 6, parter

Renata Dziewierska

nr tel. miejskiego (91) 32 25 155


Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP) - pokój nr 5, parter

Magdalena Przygodzka

nr tel. miejskiego (91) 32 25 155


Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP) - pokój nr 5, parter

Marcin Schulz

nr tel. miejskiego (91) 32 25 144


Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,
informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG) - 
pokój nr 2, parter

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

 

nr tel. miejskiego (91) 32 25 146

usc@golczewo.pl


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 1, parter

Stanowiska pracy i pracownicy

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo