tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

O gminie

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

Zasłużeni mieszkańcy

Mieszkańcy

Plan miasta

Walory przyrodnicze

Legenda o żabie

Legenda o golczewskiej żabce

Golczewo na przestrzeni wieków

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

XII Golczewski Triathlon

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej


Stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat (FWE) - pokój nr 5, parter

Danuta Bęgowska-Major
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):
Dariusz Niemczycki
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej (ZPB) 
Dariusz Niemczycki
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
Agnieszka Kalinowska
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931
Ireneusz Wilk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 137

Gospodarka odpadami komunalnymi - Golczewo ul. Zwycięstwa 25


Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL) - pokój nr 18, I piętro


 

Katarzyna Orłow-Jankowicz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 139


Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG) - pokój nr 17, I piętro

Agnieszka Miśkiewicz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK) - pokój nr 17, I piętro

Aleksandra Lisiczko
nr tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF) - pokój nr 16, I piętro

Przemysław Skiba
nr tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS) - pokój nr 16, I piętro

Maria Małysza
nr tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS) - pokój nr 15, I piętro

Jarosław Zalewski
nr tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID) - pokój nr 15, I piętro

Elżbieta Bednarczyk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 140

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP) - pokój nr 15, I piętro

Magdalena Zając
nr tel. miejskiego (91) 32 25 142

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO) - pokój nr 12, I piętro

Danuta Krupa
nr tel. miejskiego (91) 32 25 133

Stanowisko pracy ds. kadr (AK) - pokój nr 11, I piętro

Magdalena Lisiczko
nr tel. miejskiego (91) 38 60 127

Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS) - pokój nr 8, I piętro

Monika Szymanek
nr tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB) - pokój nr 6, parter

Joanna Graczyk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK) - pokój nr 6, parter

Weronika Pabianek
nr tel. miejskiego (91) 32 25 156

Główna księgowa (FGK) - pokój nr 6, parter

Renata Dziewierska
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP) - pokój nr 5, parter

Magdalena Przygodzka
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP) - pokój nr 5, parter

Marcin Schulz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 144

Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,
informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG) - 
pokój nr 2, parter

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

 

nr tel. miejskiego (91) 32 25 146

usc@golczewo.pl


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 1, parter

Stanowiska pracy i pracownicy

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd Miejski
Gmina Golczewo