Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Stanowiska pracy i pracownicy


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 1, parter

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

 

nr. tel. miejskiego (91) 32 25 146

usc@golczewo.pl


Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,
informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG) - 
pokój nr 2, parter

 

Marcin Schulz
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 144

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP) - pokój nr 5, parter

Magdalena Przygodzka
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP) - pokój nr 5, parter

Renata Dziewierska
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 155

Główna księgowa (FGK) - pokój nr 6, parter

Weronika Pabianek
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 156

Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK) - pokój nr 6, parter

Joanna Graczyk
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB) - pokój nr 6, parter

Monika Szymanek
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS) - pokój nr 8, I piętro

Barbara Urbanowicz
nr. tel. miejskiego (91) 38 60 127

Stanowisko pracy ds. kadr (AK) - pokój nr 11, I piętro

Danuta Krupa
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 133

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO) - pokój nr 12, I piętro

Magdalena Zając
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 142

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP) - pokój nr 15, I piętro

Elżbieta Bednarczyk
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 140

Stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID) - pokój nr 15, I piętro

Zbigniew Sobieski
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS) - pokój nr 15, I piętro

Paweł Jamroziak
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS) - pokój nr 16, I piętro

Maja Jacuniak
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF) - pokój nr 16, I piętro

Aleksandra Lisiczko
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK) - pokój nr 17, I piętro

Agnieszka Miśkiewicz
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (ZZG) - pokój nr 17, I piętro

Monika Urbaniak
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania

bezrobociu (ZPB) - pokój nr 17, I piętro

Dariusz Niemczycki
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 137

Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL) - pokój nr 18, I piętro


Gospodarka odpadami komunalnymi - Golczewo ul. Zwycięstwa 25

Ireneusz Wilk
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 137
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):
Mirosław Hnatów
nr. tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
Justyna Kleszczyńska
nr. tel. miejskiego (91) 32 12 931
Danuta Bęgowska-Major
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat (FWE) - pokój nr 5, parter

To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl