Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Stanowiska pracy i pracownicy


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 1, parter

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

 

nr tel. miejskiego (91) 32 25 146

usc@golczewo.pl


Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,
informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG) - 
pokój nr 2, parter

 

Marcin Schulz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 144

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP) - pokój nr 5, parter

Magdalena Przygodzka
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP) - pokój nr 5, parter

Renata Dziewierska
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Główna księgowa (FGK) - pokój nr 6, parter

Weronika Pabianek
nr tel. miejskiego (91) 32 25 156

Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK) - pokój nr 6, parter

Joanna Graczyk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB) - pokój nr 6, parter

Monika Szymanek
nr tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS) - pokój nr 8, I piętro

Magdalena Lisiczko
nr tel. miejskiego (91) 38 60 127

Stanowisko pracy ds. kadr (AK) - pokój nr 11, I piętro

Danuta Krupa
nr tel. miejskiego (91) 32 25 133

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO) - pokój nr 12, I piętro

Magdalena Zając
nr tel. miejskiego (91) 32 25 142

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP) - pokój nr 15, I piętro

Elżbieta Bednarczyk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 140

Stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID) - pokój nr 15, I piętro

Jarosław Zalewski
nr tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS) - pokój nr 15, I piętro

Maria Małysza
nr tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS) - pokój nr 16, I piętro

Przemysław Skiba
nr tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF) - pokój nr 16, I piętro

Aleksandra Lisiczko
nr tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMK) - pokój nr 17, I piętro

Agnieszka Miśkiewicz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. nieruchomości gminnych (ZNG) - pokój nr 17, I piętro

Katarzyna Orłow-Jankowicz
nr tel. miejskiego (91) 32 25 139


 


Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL) - pokój nr 18, I piętro


Gospodarka odpadami komunalnymi - Golczewo ul. Zwycięstwa 25

Ireneusz Wilk
nr tel. miejskiego (91) 32 25 137
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):
Dariusz Niemczycki
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej (ZPB) 
Dariusz Niemczycki
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
Agnieszka Kalinowska
nr tel. miejskiego (91) 32 12 931
Danuta Bęgowska-Major
nr tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. wymiaru i egzekucji podatków i opłat (FWE) - pokój nr 5, parter

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Harmonogram porad prawnych

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl