Stanowiska pracy i pracownicy


Urząd Stanu Cywilnego (USC) - pokój nr 1, parter

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Adamowicz

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Mirosław Hnatów

 

nr. tel. miejskiego (91) 32 25 146

usc@golczewo.pl


Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej,
informatyzacji i dowodów osobistych (ZDG) - 
pokój nr 2, parter

 

Marcin Schulz
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 144

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat (FWP) - pokój nr 5, parter

Magdalena Przygodzka
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. księgowości podatków i opłat (FKP) - pokój nr 5, parter

Renata Dziewierska
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 155

Stanowisko pracy ds. rozliczeń księgowych (FRK) - pokój nr 6, parter

Weronika Pabianek
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 156

Stanowisko pracy ds. finansowo-księgowych (FFK) - pokój nr 6, parter

nr. tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej (FKB) - pokój nr 6, parter

Monika Szymanek
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 153

Stanowisko pracy ds. kancelaryjno-administracyjnych (AS) - pokój nr 8, I piętro

Barbara Urbanowicz
nr. tel. miejskiego (91) 38 60 127

Stanowisko pracy ds. kadr (AK) - pokój nr 11, I piętro

Danuta Krupa
nr. tel. miejskiego (91) 38 60 133

Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Miejskiej (AO) - pokój nr 12, I piętro

Magdalena Zając
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 142

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego (ZPP) - pokój nr 15, I piętro

Elżbieta Bednarczyk
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 140

Stanowisko pracy ds. inwestycji i drogownictwa (ZID) - pokój nr 15, I piętro

Zbigniew Sobieski
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (ZOS) - pokój nr 15, I piętro

Paweł Jamroziak
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 136

Stanowisko pracy ds. promocji gminy i spraw społecznych (ZPS) - pokój nr 16, I piętro

nr. tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. funduszy i zamówień publicznych (ZZF) - pokój nr 16, I piętro

Aleksandra Lisiczko
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 138

Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami (ZMF) - pokój nr 17, I piętro

Agnieszka Miśkiewicz
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego (ZZG) - pokój nr 17, I piętro

Monika Urbaniak
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 139

Stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania

bezrobociu (ZPB) - pokój nr 17, I piętro

Dariusz Niemczycki
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 137

Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i oświaty (ZOL) - pokój nr 18, I piętro


Gospodarka odpadami komunalnymi - Golczewo ul. Zwycięstwa 25

Ireneusz Wilk
nr. tel. miejskiego (91) 32 25 137
Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi (ZGO):
Mirosław Hnatów
nr. tel. miejskiego (91) 32 12 931

Stanowisko pracy ds. księgowości opłat za odpady komunalne (FOK):
Maria Małysza
nr. tel. miejskiego (91) 32 12 931

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Pierwsze miasto  III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Ogłoszenie Burmistrza Golczewa z dnia 23 marca 2020 roku

"W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem zakazuje się do odwołania korzystania z placów zabaw oraz siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie gminy Golczewo.

tel. (91) 38 60 127/131/593  e-mail: urzad@golczewo.pl
Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, obywateli przyjmuje się także w godzinach  od godziny 16.00 do godziny 17.00
w najbliższym dniu roboczym. Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

Deklaracja dostępności

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)