Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie - opracowanie dokumentacji

Przebudowa sal gimnastycznych w ZSP w Golczewie

Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi

Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego”

Modernizacja świetlicy w Wołowcu

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Golczewie

Zagospodarowanie terenu przy plaży w Golczewie - opracowanie dokumentacji

Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie

Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z przyłączami oraz modernizacją SUW w m. Kłęby oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Golczewie

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samlino - opracowanie dokumentacji