Modernizacja świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej

Dokumentacja projektowa - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo-Gadom-Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnię ścieków w Golczewie

Zakup urządzenia sprzątającego na salę w ZSP w Golczewie

Zakup koszy do koszykówki, słupków do siatkówki oraz mat ochronnych na salę gimnastyczną w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie

Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Samlino - opracowanie dokumentacji

Budowa sieci wodociągowej Kłodzino - Drzewica wraz z przyłączami oraz modernizacją SUW w m. Kłęby oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w ul. 9-go Maja w Golczewie

Modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz przylegających do nich sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie

Zagospodarowanie terenu przy plaży w Golczewie - opracowanie dokumentacji

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Golczewie

Modernizacja świetlicy w Wołowcu

Przebudowa dróg gminnych ul. Papieża Jana Pawła II oraz ul. Jedności Narodowej w Golczewie, łączących się z drogami wojewódzkimi, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego”

Przebudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach - stan surowy zamknięty wraz z instalacjami sanitarnymi

Budowa oświetlenia przy boisku w Wysokiej Kamieńskiej

Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie - opracowanie dokumentacji

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo