Składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOSCI BUDYNKÓW

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, wykorzystywanych w obiektach budowlanych.

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- elektronicznie poprzez  stronę internetową  https://zone.gunb.gov.pl,
- w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Golczewie poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl lub do pobrania w siedzibie Urzędu.


Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowopowstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast, w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń do 5.000 zł.

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny”. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji, zanim samorząd „poweźmie o tym informację”, kary możemy uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu.

 

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo