Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Obszar gminy jest bardzo bogaty w elementy kultury materialnej i duchowej. Do walorów antropogenicznych Golczewa należą:
•    Pierścieniowate grodzisko z IX w.
•    Ruiny zamku z dobrze zachowaną XIII-wieczną, najwyższą na Pomorzu Zachodnim wieżą obroną (33,6 m)
•    Zabudowa ul. Zwycięstwa
•    Dom ryglowy z XIII w
•    Studnia artezyjska z żabą w koronie
•    Kościół p.w. św. Andrzeja Boboli, powstały w XV w. z masywną wieżą dobudowaną w 1882 r.
Poza tym wartymi miejscami do zwiedzania na terenie gminy są:
•    Gadom – eklektyczny dwór z XIX w. i park naturalistyczny z początku XIX w.
•    Kłęby – ruina wiatraka holenderskiego z 1865 roku, który jest zabytkiem budownictwa przemysłowego, zbudowany został z cegły ceramicznej (ściany), a fundament i cokół z ciosów kamiennych
•    Kozielice - kościół p.w. Chrystusa Króla zbudowany w XIV w. Kościół jest murowany, z kamienia polnego i cegły, wewnątrz znajdują się: późno gotycka ambona z XV w., chrzcielnica barokowa z końca XVII w. oraz neogotyckie organy z prospektem z 1878 r.
•    Mechowo – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, tę gotycką budowlę kamienną z wieżą drewnianą z 1647 r. W XVIII w. powstała kaplica grobowa od strony wschodniej. Wewnątrz kościoła znajduje się ołtarz z 1709 r. drewniany, polichromowany, ambona z 1712 r., balaski z 1709 r. dzwon gotycki z XV w.. W miejscowości znajduję się również Pałac z XVIII/XIX w z parkiem krajobrazowym z XIX w.
•    Niemica – kościół ryglowy p.w. św. Michała Archanioła z 1795 r. na miejscu renesansowego ryglowego kościoła zawalonego w 1780 r. według projektu z 1780 r. Dawida Gilly; drewniana, wolnostojąca dzwonnica wieżowa z 1647 r. W miejscowości znajduję się również dwór o cechach eklektycznych z końca XIX w z parkiem krajobrazowym z przełomu XIX/XX w.
•    Unibórz - kościół p.w NMP Królowej Świata w stylu neogotyckim wybudowany w końcu XIX w. na miejscu świątyni, która spłonęła razem z większością zabudowy wiejskiej w 1875 r.
•    Upadły – kościół p.w św. Józefa z XIX w. murowany z kamienia, z cmentarzem otoczonym kamiennym murem i starodrzewiem, XIX-wieczny cmentarz wraz z aleją lipową
•    Wołowiec - pałac z początku XIX w. z parkiem krajobrazowym o cechach angielskich z II połowy XIX w.
•    Wysoka Kamieńska – wieża ciśnień z początków XX w. i zabytkowy dworzec kolejowy

To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl