Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II Etap, wraz z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem i ciągami pieszymi (od km 0+202,85 do km 0+337,22)

Remont drogi w m. Kłęby gm. Golczewo

Przebudowa drogi wewnętrznej - odcinka ulicy Pomorskiej w Wysokiej Kamieńskiej łączącego się z drogą wojewódzką nr 108 oraz drogą powiatową na 1027Z wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej

Budowa trzech przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania przy ul. Osiedle Zdrojowe w Golczewie

Budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Osiedle Zdrojowe i ulicy Niepodległości w Golczewie

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo