Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Transport na życzenie to pilotażowy projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Kamieńskim, w którym mieszkańcy naszej Gminy oraz inni zainteresowani będą mogli zamówić usługę transportu na trasie Golczewo-Wysoka Kamieńska, obejmującą następujące miejscowości: Golczewo, Kłęby, Gadom, Kretlewo, Baczysław, Wysoka Kamieńska, Kozielice, Dargoszewo, Koplino, Niemica, Samlino.

 

Trasa przejazdu będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców. Możliwe będzie zamówienie przewozu pomiędzy wszystkimi ww. miejscowościami w godzinach 7:00-19:00 w dni powszednie oraz weekendy, za wyjątkiem dni świątecznych. Przewozy będą odpłatne, a wysokość biletu będzie uzależniona od wybranej trasy oraz zastosowanych ulg. Zamówienie transportu będzie odbywało się za pośrednictwem dyspozytorni, telefonicznie, za pomocą dedykowanej aplikacji lub przez e-mail.

 

Celem projektu jest zintegrowanie funkcjonowania sieci połączeń komunikacyjnych (TNŻ i kolejowych) na terenie Gminy Golczewo oraz eliminacja wykluczenia transportowego mieszkańców gminy Golczewo.


Projekt będzie realizowany w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 

Wartość projektu: 449 663,90 zł, z czego 382 214,31 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.