Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106

  Dnia 16 września 2019 r. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński podpisał umowę o   dofinansowanie   zadania pn. „Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z  drogą wojewódzką nr 106”.   Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 Do realizacji robót budowlanych wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą   Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych EKOL Bogdan Kokolus z siedzibą 
 w Dziwnówku. Wartość robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 847 794,39 zł brutto.

 Projekt obejmował również koszty wykonania tablicy informacyjnej, a także koszty nadzoru nad inwestycją.

 

 Ostateczna wartość projektu wynosi 861 778,39 zł brutto, z czego 596 596,57 zł stanowi dofinansowanie   z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja projektu   zakończyła się dnia 18.09.2020 r.

 

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Harmonogram porad prawnych

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl