Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. 
Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z drogą wojewódzką nr 106

  Dnia 16 września 2019 r. Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński podpisał umowę o   dofinansowanie   zadania pn. „Przebudowa ul. Miodowej w m. Golczewo łączącej ul. Szkolną z  drogą wojewódzką nr 106”.   Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 Do realizacji robót budowlanych wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę działającego pod firmą   Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych EKOL Bogdan Kokolus z siedzibą 
 w Dziwnówku. Wartość robót budowlanych wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 847 794,39 zł brutto.

 Projekt obejmował również koszty wykonania tablicy informacyjnej, a także koszty nadzoru nad inwestycją.

 

 Ostateczna wartość projektu wynosi 861 778,39 zł brutto, z czego 596 596,57 zł stanowi dofinansowanie   z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja projektu   zakończyła się dnia 18.09.2020 r.

 

To jest szablon nowej strony. Dzięki niemu pominiesz sekwencję dodawania elementów, które powtarzają się na każdej stronie. Możesz dodawać nowe elementy bądź pokazywać już teraz dzięki panelowi warstw!

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Dodatek węglowy

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl