Gmina Golczewo
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 23
72-410 Golczewo
Urząd czynny jest w dni robocze:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Deklaracja dostępności

Archiwum

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Główny Inspektor Sanitarny (GIS)

 

Kolejne zakażenia koronawirusem w naszym kraju są nadal aktualne w zakresie zachowania zasad higieny i stosowanie się do zaleceń Głownego Inspektora Sanitarnego (GIS), zawarte w informacji, do której dostęp jest możliwy TUTAJ, oraz instrukcji o zapobieganiu zarażeniu się wirusem TUTAJ.

 

GIS zaleca mycie rąk w sposób następujący:  TUTAJ.

 

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa są dostępne na stronie internetowej GIS

Dane telefoniczne do kontaktu: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim - 91 38 20 144, (po godz. 15:00) 694 493 754Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie - 91 462 40 60

----------------------------------------------------------------------------

Sejm RP uchwalił w dniu 2 marca 2020 r.ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem.

Tekst ustawy: TUTAJ

Ważniejsze uregulowania: TUTAJ

 

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie dotyczące czasowego ograniczenia (w dniach 12-25 marca 2020 r.)funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Informacje ważne dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku do lat 8 - zasiłek opiekuńczy

 

Ostrzeżenia pogodowe – IMGW

Regionalny System Ostrzegania

Koronawirus

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

 Gmina Golczewo

Czyste powietrze

Wnioski o preferencyjny zakup węgla

E-BOI (biuro interesanta)

System informacji przestrzennej

Harmonogram porad prawnych

Wirtualny spacer

Transport na życzenie

Golczewo na przestrzeni wieków

Legenda o golczewskiej żabce

Legenda o żabie

Walory przyrodnicze

Plan miasta

Mieszkańcy

Zasłużeni mieszkańcy

Honorowy Obywatel Gminy Golczewo

O gminie

Harmonogramy

Deklaracje

Jak segregować

Uchwały

Analizy

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl