tel. (91) 38 60 127 e-mail: urzad@golczewo.pl

Postępowanie z odpadami EPS (styropian)

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Plan gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego

Wykaz Podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Golczewo

Analizy

Uchwały

Jak segregować

Deklaracje

Harmonogramy

Wirtualny spacer

Harmonogram porad prawnych

System informacji przestrzennej

E-BOI (biuro interesanta)

Internet dla każdego

Czyste powietrze

 Gmina Golczewo

Pierwsze miasto III Rzeczypospolitej

Koronawirus

Regionalny System Ostrzegania

Ostrzeżenia pogodowe – IMGW

Główny Inspektor Sanitarny (GIS)

 

Kolejne zakażenia koronawirusem w naszym kraju są nadal aktualne w zakresie zachowania zasad higieny i stosowanie się do zaleceń Głownego Inspektora Sanitarnego (GIS), zawarte w informacji, do której dostęp jest możliwy TUTAJ, oraz instrukcji o zapobieganiu zarażeniu się wirusem TUTAJ.

 

GIS zaleca mycie rąk w sposób następujący:  TUTAJ.

 

Aktualne informacje dotyczące koronawirusa są dostępne na stronie internetowej GIS

Dane telefoniczne do kontaktu: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim - 91 38 20 144, (po godz. 15:00) 694 493 754Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie - 91 462 40 60

----------------------------------------------------------------------------

Sejm RP uchwalił w dniu 2 marca 2020 r.ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z koronawirusem.

Tekst ustawy: TUTAJ

Ważniejsze uregulowania: TUTAJ

 

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie dotyczące czasowego ograniczenia (w dniach 12-25 marca 2020 r.)funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 

Informacje ważne dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci w wieku do lat 8 - zasiłek opiekuńczy

 

Ochrona przetwarzania danych osobowych (RODO)

Archiwum

Deklaracja dostępności

Burmistrz Golczewa przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w godzinach urzędowania oraz w każdy poniedziałek od godziny 16.00 do godziny 17.00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się po godzinach urzędowania w najbliższy dzień. 

Urząd czynny jest w dni robocze:

Poniedziałek 8.00 - 16.00

Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

Urząd Miejski

Gmina Golczewo